ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     1 สภาพทั่วไป 

1 สภาพทั่วไป
1 สภาพทั่วไป  

kondisi umum

 

            lokasi
                        Organisasi Pemerintahan Samrit Tambon adalah bentuk satuan pemerintahan daerah. dan telah diangkat sebagai status oleh dewan distrik "Organisasi Administrasi Kecamatan Samrit" pada tanggal 19 Maret 1996 menurut Undang-Undang Dewan Distrik dan Organisasi Administrasi Kecamatan, 1994. Kantor ini terletak 4 kilometer di sebelah barat Distrik Phimai. Batas wilayah kabupaten adalah sebagai berikut:
                        Utara: di sebelah Subdistrik Kluang Yai, Distrik Phimai, Subdistrik Than Prasat, Distrik Non Sung
                        Di selatan, bersebelahan dengan Kecamatan Than La Lot, Kecamatan Nai Mueang, Distrik Phimai
                        Di sebelah timur, bersebelahan dengan Kecamatan Kluang Yai, Kecamatan Nai Mueang, Distrik Phimai
                        Barat: Terhubung ke Kecamatan Than La Lot, Distrik Phimai, Kecamatan Don Chompoo, Distrik Non Sung
 
            daerah
                        Luas totalnya adalah 32.225 rai, 25.119 rai digunakan untuk pertanian dan pemukiman, dan sisanya untuk sumber air.
 
         medan
                        Topografinya adalah dataran tengah. Ada sungai-sungai penting yang mengalir melalui barat, dengan sungai Mun dan Lam La Lod mengalir melalui sebuah kecamatan dengan beberapa komunitas padat penduduk. Sebagian besar tekstur tanahnya adalah tanah berpasir salin.
 
            jumlah desa    
                        Terdapat 15 desa dengan jumlah penduduk 9.174 jiwa, 4.460 laki-laki dan  4.714 perempuan  sebagai berikut:
 
Tabel jumlah penduduk di Kecamatan Samrit

เอกสารประกอบ
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 3.215.16.238
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,080,970

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.