ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     30 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน 
30 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
30 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน  
     คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.เปิดอ่าน
     แนวทางการปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้างเปิดอ่าน
     แนวทางการปฏิบัติงาน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือตัวอย่างคำสั่งด้านบุคลากร0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มืองานธุรการ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏฏิบัติตามมาตราฐานทางจริยธรรม0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัตงานด้านการเงิน-บัญชี0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือจัดทำงบประมาณ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือจัดตั้งสถาเด็ก0000-00-00เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.238.235.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,776,769

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.