ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     39 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายเดือน 
39 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายเดือน
39 สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายเดือน  
     ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้รางหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2567เปิดอ่าน
     ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้รางหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567เปิดอ่าน
     ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้รางหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2567เปิดอ่าน
     ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้รางหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2566เปิดอ่าน
     ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้รางหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566เปิดอ่าน
     ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้รางหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2666เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256ุุ6เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256ุุ6เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256ุุ6เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256ุุ6เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256ุุ6เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤจิกายน 2565เปิดอ่าน
     รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 25650000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม(2) 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยา25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 25630000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25620000-00-00เปิดอ่าน
     สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 25610000-00-00เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.238.235.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,776,686

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.