ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     51 มาตราฐานคุณธรรม จริยธรรม 
51 มาตราฐานคุณธรรม จริยธรรม
51 มาตราฐานคุณธรรม จริยธรรม  
     รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมเปิดอ่าน
     กิจกรรมเสริมสร้างหรือส่งเสริมจริยธรรมหน่วยงานเปิดอ่าน
     แนวทางการปฏิบัติจริยธรรมเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์เปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นเปิดอ่าน
     กิจการรเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานเปิดอ่าน
     การขับเคลือนจริยธรรม แต่งตั้คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์เปิดอ่าน
     ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่นตำบลแลพนักงานจ้าง พ.ศ.2565เปิดอ่าน
     ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ0000-00-00เปิดอ่าน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 1718
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.215.16.238
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,080,896

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.