ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     2 สภาพทางเศรษฐกิจ 

2 สภาพทางเศรษฐกิจ
2 สภาพทางเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ 

            อาชีพ
                        - อาชีพการทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่และเลี้ยงสัตว์
                        - อาชีพรับจ้างทั่วไป
                        - อาชีพค้าขาย
 
 
 
 
            หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
                        - ธนาคาร                       -           แห่ง
                        - โรงแรม                       -           แห่ง
                        - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ          2          แห่ง
                        - โรงงานอุตสาหกรรม       -           แห่ง
                        - โรงสี                          13         แห่ง
 
 
            ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียง
                        1. น้ำมันเหลือง บ้านสำเร็จ หมู่ที่ 13
                        2. กลุ่มประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ บ้านตาล หมู่ที่ 9
                        3. กลุ่มจักสานหมวกใบตาล บ้านคล้า หมู่ที่ 8
 
 

 

สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.235.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,776,756

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.