ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     4 สภาพทางสังคม 

4 สภาพทางสังคม
4 สภาพทางสังคม  

สภาพสังคม

 

 

            การศึกษา 

                        -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 5          แห่ง

                        -  โรงเรียนประถมศึกษา                             5          แห่ง

                        -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ขยายโอกาส)         2          แห่ง

                        -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                               -           แห่ง

                        -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                            -           แห่ง

 

            สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                        -  วัด/สำนักสงฆ์                                       9          แห่ง     

                        -  มัสยิด                                                 -           แห่ง

                        -  ศาลเจ้า                                               -           แห่ง

                        -  โบสถ์                                                 -           แห่ง

 

            การสาธารณสุข

                        -  โรงพยาบาลของรัฐบาลขนาด                   -           แห่ง

                        -  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน             2          แห่ง

                        -  สถานพยาบาลเอกชน                             -           แห่ง

                        -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                           -           แห่ง

                        -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                    ร้อยละ  99.80

 

            ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                        -  สถานีตำรวจ(ตู้ยามสายตรวจตำบลพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ  3  นาย) 1 แห่ง

                        -  ศูนย์ป้องกันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อัตรากำลัง 160 นาย   1 แห่ง

 

สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 เมษายน 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.238.235.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,776,736

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.