สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
8 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
            ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
            เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และข้อจำกัดที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ จุดอ่อน และจุดแข็งที่เป็นเหตุมาจากสภาวะแวดล้อมภายใน (Internal Factors) ซึ่งจะเป็นการประเมินว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพในการพัฒนาแค่ไหน เพียงใด สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินการในอนาคต โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ดังนี้
จุดแข็ง (S : Strength)
1)    เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ประวัติศาสตร์ คืออนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ มีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีเป็นประจำ
2)    พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน เหมาะกับการทำการเกษตร รวมทั้งพื้นที่ที่ทำการเกษตรมีระบบชลประทาน ได้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
3)    มีทรัพยากรธรรมชาติใต้พื้นดิน คือแร่เกลือจำนวนมาก
4)    ประชาชนมีความผูกพันฉันท์พี่น้อง อยู่อาศัยในลักษณะเครือญาติ
5)    มีสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา(โรงเรียนขยายโอกาส) และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(กศ.น.)
6)    มีงบประมาณเป็นของตนเองและมีศักยภาพพอสมควรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
จุดอ่อน (W: Weakness)
1)    สภาพดินในฤดูแล้งประสบปัญหาดินเค็ม ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรให้ได้ผลดี
2)    ขาดระบบการจัดการผังเมือง การกำหนดเขตพื้นที่การก่อสร้าง
3)    พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ค่อยมีการประกอบธุรกิจหรือการพาณิชย์ ทำให้การจัดเก็บรายได้เพื่อมาพัฒนาได้น้อย
4)    ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากมีการอพยพไปทำงานในเมือง บางส่วนออกเร่ขายสินค้าต่างถิ่น เยาวชนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม
 
โอกาส (O: Opportunity)
1)    พื้นที่อยู่ในเป้าหมายของยุทศาสตร์พัฒนาจังหวัดในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าการเกษตรของการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(CEO) จังหวัดนครราชสีมา
2)    อยู่ในเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
3)    การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมากขึ้นจากการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อจำกัด (T : Threat)
1)    ความแตกต่างทางฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่
2)    การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่ได้มีการเก็บกักน้ำไว้ใช้และบริเวณต้นน้ำมีการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ
3)    ราคาน้ำมันและปุ๋ยแพง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
4)    ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่แน่นอน
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 100.26.176.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,808,776

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์