สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
งานการเงิน
งบประมาณ อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระบบฐานข้อมูล อบต.


  หน้าแรก     รายละเอียดสาสน์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

“ความนัยจากใจ”
ของผู้นำท้องถิ่น

ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการสร้างอาชีพ หรือสร้างรายได้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการศึกษา และศาสนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปในชุมชน ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ได้ยึดถือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครอบคลุมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนแก่พสกนิกรชาวไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ มาโดยตลอด ซึ่งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลหมู่บ้านยอดเยี่ยม ตามโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และองค์การบริการส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการพื้นฐานที่จะพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยให้การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน การดำเนินกิจกรรม การติดตามประเมินผล ให้กับประชาชน เพื่อตอบสนองการเพิ่มรายได้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญในกระบวนการที่ให้ประชาชนสามารถตัดสินใจในการกำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ความสำเร็จของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จะสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชนที่จะต้องประสานสัมพันธ์ เสนอแนะความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา อันนำไปสู่การบริหารงานที่เอื้อประโยชน์สุดของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป


นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

 

 
ผู้ประกาศ : นายธวัชชัย นิยมไร่
ประกาศวันที่ : 2022-06-14
สาส์นจากผู้บริหาร

นายธวัชชัย นิยมไร่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ร้องเรียนการทุจริต
Social Network
E-service
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 1617 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 100.26.176.111
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,810,625

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
งานสภา
กองสวัสดิการสังคม
มาตราการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
199 ม.3 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
Tel : 044482901   Fax : 044482901 ต่อ15
Email : samrit.pm9999@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์